Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenie GAP w Programie Suzuki Insurance

Stałą prawidłowością jest, że wartość każdego samochodu maleje wraz z okresem użytkowania. Utrata wartości pojazdu w pierwszych 3 latach eksploatacji jest szczególnie dotkliwa w przypadku samochodów nowych.

Aby uniknąć finansowego szoku będącego następstwem szkody całkowitej (kradzież, zdarzenie drogowe) przygotowaliśmy unikalny program GAP, który zabezpieczy wartość Twojego Suzuki nawet przez 5 lat.

Zakres ubezpieczenia GAP

Ubezpieczenie GAP pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową nowo zakupionego pojazdu (GAP Fakturowy) lub wartością z polisy AC w przypadku pojazdu jeżdżącego (GAP Auto Casco) a jego wartością rynkową z dnia szkody całkowitej.

Oznacza to w przypadku szkody całkowitej wypłatę dwóch odszkodowań: z polisy podstawowego ubezpieczenia (Auto Casco) oraz GAP, co pozwala na zakup samochodu podobnej klasy / wartości jak utracony pojazd.

Zalety ubezpieczenia GAP

  • Ochrona przed efektem spadku wartości pojazdu nawet do 5 lat.
  • Możliwość zakupu pojazdu tej samej klasy, co pojazd utracony w wyniku szkody całkowitej lub kradzieży.
  • Świadczenie wypłacone z polisy GAP może zostać przekazane na spłatę umowy leasingu z tytułu wcześniejszego zakończenia umowy w wyniku szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu.
  • Możliwość zawarcia ubezpieczenia od wartości pojazdu netto lub brutto.
  • Wysoki limit wypłaty odszkodowania do 80.000 zł.
  • Możliwość przeniesienia ubezpieczenia GAP na nowego właściciela przy sprzedaży pojazdu.
  • Utrzymanie wartości pojazdu również w przypadku likwidowania szkody z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku.
  • Szybka i profesjonalna likwidacja szkód
Partnerem Programu SUZUKI Insurance jest WAGAS SA.
WAGAS